Атестація соцпрацівників

Історія

Під час моніторингового візиту у 2007 році були відмічені прогалини в знаннях соціальних працівників щодо обізнаності в питаннях лікування та ролі соціального працівника в супроводі клієнтів. На раді менеджерів організації було прийняте рішення про необхідність оцінки знань та навичок соціальних працівників усіх програм організації. Була спланована так звана атестація соцпрацівників, на меті якої була перевірка знань, визначення прогалин та слабких місць в теоретичних знаннях та практичних навичках, а також стимулювання самоосвіти соціальних працівників, які є головними провайдерами послуг для ЛЖВ та СІН в організації.

Атестація складається з кількох етапів:

1-й етап – Тестування.

Усі учасники на протязі на протязі певного часу (20-25 хвилин) мають відповісти на певну кількість запитань (30-35) тесту, який складався з декількох блоків: Загальні питання ВІЛ/СНІд, ВІЛ-інфекція у дітей, Опортуністичні інфекції та АРВ-лікування, АРВ-препарати, Соціальна робота, Зменшення шкоди тощо.

2-й етап – Теорія.

1) письмове завдання на знання необхідних послуг ЛЖВ на різних стадіях захворювання, знання етичного кодексу соцпрацівника тощо

2) усні запитання щодо історії, місії, видів діяльності, партнерів та джерел фінансування організації.

3-й етап – Робота з клієнтами.

Питання по клієнтам кожного соцпрацівника, використовуючи звітні форми та картки клієнтів. Оцінювалося уміння орієнтуватися в потребах, особливостях клієнта, планувати догляд та підтримку. Соцпрацівник підготовлює ессе «Успіх соціальної роботи»

4-й етап – Додатковий (за бажанням).

Учасникам атестації надавалася можливість набрати додаткові бали через відповіді на запитання, згідно сфери їх діяльності.

Менеджери заповнюють контрольний лист, де оцінюють відношення до роботи, відповідальність, знання свого діла, якість роботи, ефективність. Комісія, яка оцінює знання та нараховує бали складається з менеджерів та голови правління організації. По кількості набраних балів визначаються кращі соціальні працівники та нагороджуються преміями. Оприлюднюються лише перші місця – з першого по п’яте.

Атестація дає можливість відмітити найслабкіші місця. Для заповнення цих прогалин організовується відповідне додаткове навчання та консультування. Проведення атестації соцпрацівників є обов’язковим щорічним заходом організації. Працівники стали краще розумітися не тільки в питання АРВ-лікування, вони тепер краще знають історію організації, її завдання, партнерські зв’язки. Атестація стимулювала самоосвіту та інтерес до інформаційних видань з різних аспектів ВІЛ/СНІД, більш відповідальне ставлення до участі в тренінгових програмах.

Почесне звання та статус «кращого соцпрацівника», а також можливість своїм старанням та розумом отримати додаткові матеріальні заохочення суттєво поліпшують прагнення працівника підвищувати свій професіоналізм та якість роботи.

Без коментарів.