Лікування наркоспоживачів

Для тих епідемій ВІЛ, рушійним фактором яких є споживання наркотиків, характерний стрімкий ріст. Епідемія ВІЛ-інфекції серед СІН, як правило, починається із молодих, сексуально активних чоловіків. Потім відбувається інфікування їх статевих партнерів — чоловіків та жінок, після чого інфекція передається дітям від інфікованих матерів.

Серед принципів ВООЗ, якими необхідно керуватися при наданні людям, які живуть з ВІЛ та споживають ін’єкційні наркотики є наступні:

  • При проведенні ВААРТ необхідно приділяти увагу особливим потребам СІН, включаючи потребу в лікування наркозалежності, супутніх інфекцій та інших захворювань.
  • Політика громадської охорони здоров’я, що враховує необхідність лікування і наркозалежності, і ВІЛ-інфекції, призводить до кращого самопочуття пацієнтів, знижує стигматизацію й сприяє наданню повноцінної, етично витриманої медичної допомоги.
  • Необхідно забезпечити для СІН дружелюбне середовище, дотримання прав й повагу гідності, а також розширяти та покращувати їх доступ до лікування наркотичної залежності.

Хоча СІН складають переважну більшість хворих на СНІД у Східній Європі, ВААРТ вони отримують рідше за інших. Споживачам наркотиків складніше отримати ВААРТ, вони частіше за інших починають лікування на більш пізніших стадіях інфекції. У багатьох дослідженнях показано, що лікарі неохоче призначають антиретровірусну терапію ВІЛ+ СІН через розповсюджене упередження, що вони не будуть дотримуватися режиму лікування, і це, в свою чергу, може призвести до розвитку стійкості до АРВ-препаратів. Однак дослідження показують, що частота розвитку стійкості до ліків у СІН та у пацієнтів, які не споживають наркотики, однакова. Якщо всебічна медична допомога надається неупереджено й справедливо, то більша частина СІН охоче погоджується на лікування ВІЛ-інфекції та виконує рекомендації. Особливо добрі результати досягаються у випадку, коли лікування ВІЛ/СНІД супроводжується із лікуванням наркозалежності (в тому числі зменшення шкоди, детоксикація й замісна терапія) та психосоціальною підтримкою.

Лікування наркотичної залежності — важливий елемент допомоги ВІЛ+ СІН. ВІЛ-інфекція й наркотична залежність не відособлені друг від друга; кожна з цих проблем посилює іншу. Існує багато методів лікування наркозалежності — від розміщення в закритий заклад із позбавленням можливості споживання наркотику до медикаментозного амбулаторного лікування з детоксикацією й замісною терапією. Через хронічну природу наркозалежності одна тільки детоксикація рідко має довготривалий та стійкий ефект. В основному різні варіанти лікування орієнтовані на опіоїдну залежність й ріже на залежність від інших наркотиків.

Згідно Всесвітньому докладу про наркотики UNODC за 2009 рік, Україна перебуває на другому (після Росії) місці за розміром ринку збуту опіатів у Східній Європі. Чисельність споживачів опіатів оцінюється 323 000-423 000 людей.

За оціночними даними рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення України є одним з найвищих у Європі і становить близько 1,5%.

Оскільки в Україні епідемія в основному розвивається серед уразливих груп, тобто має концентрований характер, основні зусилля з метою ефективної протидії її поширенню повинні бути спрямовані на ці групи населення. За даними дозорних епідеміологічних досліджень епідемія ВІЛ-інфекції в Україні залишається сконцентрованою в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ. Разом з тим, можна констатувати, що за даними офіційної реєстрації протягом останніх 3 років в країні намітилася тенденція до стабілізації епідемічної ситуації серед СІН, що підтверджено даними дозорних епідеміологічних досліджень в окремих містах.

За період січень-березень 2010 року кiлькiсть офiцiйно зареєстрованих нових випадків ВIЛ-iнфекцiї в Україні склала 5064 людей, нових випадків СНIД – 1304 , померлих вiд СНIД – 771 людина. В той же період кiлькiсть СIН серед нових офiцiйно зареєстрованих випадків ВIЛ-iнфекцiї серед дорослого населення склала 1790, що складає близьк0 44%. Кiлькiсть СIН iз загальної кiлькостi випадків ВIЛ-iнфекцiї, офiцiйно зареєстрованих в Україні з 1987 року серед дорослого населення складає на березень 2010 року 82 475 осіб (загалом – 140 515), тобто 58,69%

Без коментарів.